EngineHrs

EngineHrs - PLC Engine Hours for maintenance planning. Aplikace pro sběr specifických packetů z PLC zařízení. Packet v plném rozsahu je uložen do databáze, následně rozparcelován na logické celky. Logické celky jsou použity ve front-end aplikaci pro plánování údržby zařízení. PLC zařízení dokáží komunikovat mnoha způsoby. Natívní komunikace je dána výrobcem, standartizace je možná pomocí OPC UA, je možné využít XML objektů MES pro komunikaci se servery.

CDE - Common Document Environment

Jednotné prostředí pro správu, sdílení a výměnu dokumentů. Požadavek na takové prostředí vzniká v okamžik založení projektu a po dobu celého projektu musí být plně funkční. Prvotní požadavek na tvorbu CDE prostředí přišel s požadavkem na evidenci developerské činnosti a výkresů ve formátu BIM

Možnosti řešení tohto požadavku jsou v současné době velmi dobře dosažitelné za použití dostupných nástrojů. V současné době neexistuje hotové řešení. Možností je využití MS Sharepoint portálu, pokud u zákazníka existuje. Kombinace s GIT prostředím atd ...