Platformy a nástroje

Podle rozsahu požadavku a produkčního prostředí jsou použity následující nástroje:

  • Magic xpa Application Platform

    Magic xpa Application Platform umožňuje vyvíjet stejnou obchodní logiku pouze jednou pro více platforem najednou. Můžete vytvořit portfolio vysoce výkonných firemních aplikací. Umožňuje vývoj, údržbu a aktualizaci aplikací rychle a hospodárně. Magic podporuje digitální transformace a strategie podnikové mobility, což zvyšuje konkurenceschopnost vaší firmě.

  • Pervasive SQL

    Pervasive SQL je velmi elastická relační a transakční databáze. Databázový stroj pro uchování velké množství dat, ale i instantní databázové soubory pro užití offline mobilních aplikací. Btrieve a Pervasive velmi často využíváme pro IOT zařízení. Btrieve is BACK!

  • Erlang

    Erlang je programovací jazyk používaný pro vytváření škálovatelných systémů v reálném čase s požadavky na vysokou dostupnost. Hlavní využití je v oblasti telekomunikací, bankovnictví, elektronického obchodu, počítačové telefonie a rychlého zasílání zpráv. Runtime vestavěný systém podpory souběžnosti, distribuce a tolerance chyb.

Vítejte na JH8.eu

JH8.eu - Enterprise applications

Projekty JH8.eu jsou založeny na rapidním vývoji podnikových informačních systému. Podle rozsahu a produkčního prostředí jsou zvoleny nástroje pro tvorbu aplikace a jejich implementaci.

Nástroje užité pro vývoj jsou následně předmětem aplikačního maintenance. Pokud zákazník provozuje IT oddělení, je celé dílo předáno do užívání a správy zákazníka